Váš výsledek testu

>20 bodů

Výsledky testu naznačují, že se může jednat o obtíže velmi těžkého charakteruvyžadují včasnou návštěvu specialisty v oboru urologie, který po dovyšetření zvolí vhodnou léčbu.